Magdalena Bajsarowicz

Prawnik & Psycholog sądowy

Jestem prawnikiem i psychologiem sądowym. W swojej pracy działam interdyscyplinarnie, zarządzając Kancelarią prawno-psychologiczną Centrum Spraw Rozwodowych. Konsultuję opinie powstałe w ramach postępowań sądowych oraz, jeśli jest to konieczne, przygotowuję zarzuty do opinii OZSS.

Edukuję rodziców, co zrobić, aby rozwód dla ich dzieci, zarówno małych jak i nastolatków, nie był trudnym przeżyciem i nie wywarł negatywnego wpływu na ich przyszłość.

Pokazuję osobom rozstającym się, jak zadbać o siebie oraz jak zabezpieczyć siebie i dziecko pod względem prawnym.

Ukończyłam studia magisterskie psychologii na Uniwersytecie Humanistyczno-Społecznym SWPS we Wrocławiu. Ukończyłam również studia magisterskie prawa na Uniwersytecie Wrocławskim. Następnie rozpoczęłam studia doktoranckie w Katedrze Prawa Cywilnego na Uniwersytecie Wrocławskim. Prowadziłam zajęcia dla studentów prawa z przedmiotów cywilnych.

Jestem też absolwentką studiów podyplomowych w Instytucie Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyłam kurs dla psychologa biegłego sądowego  oraz kurs doskonalący warsztat biegłego sądowego z dziedziny psychologii.  Zrealizowałam również szkolenie uprawniające do wpisu na listę biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu „Diagnoza i terapia uzależnień z uwzględnieniem potrzeb orzecznictwa sądowego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu”. Uczestniczyłam w innych specjalistycznych szkoleniach w zakresie m.in.: diagnozy psychologicznej, zastosowania narzędzi psychologicznych w diagnozie rodziny oraz diagnozy i terapii dzieci po traumatycznych doświadczeniach przemocy seksualnej. Należę także do Stowarzyszenia Psychologów Sądowych w Polsce.

Oprócz wykształcenia jestem przede wszystkim praktykiem:
  • od 2011 roku prowadziłam gabinet psychologiczny, w którym udzielałam pomocy zarówno dzieciom, jak i dorosłym w kryzysowych sytuacjach życiowych, w tym przede wszystkim w czasie rozstania,
  • od 2018 roku  prowadzę kancelarię, w której głównym celem jest interdyscyplinarne (prawno – psychologiczne)  podejście do prowadzonych spraw z zakresu prawa rodzinnego.

Swoją wiedzą prawno-psychologiczną  dzielę się z rodzicami na wiele różnych sposobów: